سلام
می دونم یه تاپیک دیگه با همین موضوع داریم اما هیچکدوم واسه من کتر نمی کنه