دوستان رمز ای پدو اشتباه زدم بعد ای پد ری استارت شد وقتی بالا اومد گفت باید با ایتونز اکتیوش کنی به ایتونز وصلش کردم نشناختش - بردمش به حالت ریکاوری مد و از ای او اس 7 به 8 راستورش کردم هیچ اروری نداد ولی بازم موقعی که تموم شد مثه قبل زبان و کشورو انتخاب کردم و به وای فای وصل شدم ولی بازم میگه با ای تونز باید فعالش کنی
لطفا اگر کسی میدونه کمکم کنه
mahdializadeh.p@gmail.com