مسدود بودن تلفنبرای تعمیر آیفون با دفتر سایت تماس گرفتم ولی‌ شماره مسدود هست.می‌شه راهنمایی‌ کنید؟