سلام نرم افزار word رو روي گوشي 5s نصب كردم متاسفانه كلمات را بر عكس مينويسه، آيا راه حل داره؟