درخواست برنامه ایی برای مدیریت لیست شماره ها

دوستان میشه اسم چندتا برنامه را بگید از اپیستور دانلود کنیم که بتونیم فرضا فوری چندتا شماره را همزمان پاک کنیم غیره مدیریت کنیم لیست کانتکت هامون را ؟