سلام بچه ها
کسی میتونه یه نرم افزار بهم معرفی کنه برای باز کردن فیسبوک ؟؟؟ البته بجز اُپن دُر
منظورم برای باز شدن نرم افزار اصلی فیسبوکه
یه ***** شکن فعال میخوام
ممنون