دوستان من بعد از جیل بریک open*** رو از اپستور دان کردم و نصب کردم و اجرا شد
ولی وقتی ریستور بکاپ زدم دیگه کار نمیکنه و کرش میکنه
چندبار پاک کردم و دوباره نصب کردم ولی درست نشد

تو نت سرچ کردم دیدم خیلی ها این مشکلو دارن
کسی میدونه مشکلش چیه؟؟
کسی این مشکلو داره ؟؟