درود.
اين هدفون رو از امريكا برام به عنوان هديه اوردن. نو هستش. استفاده نشده.
چون اهل موزيك اينا نيستم قصد دارم بفروشمش.
١٠٠٪ اورجينال و به شرط اصل بودن ميدم.
قيمت : ٣٠٠
عکس ها: