خصوصي ترين بخش يک خانه بوده که حفظ حداکثر آرامش و راحتي در آن الزاميست. اصلي ترين عنصر يک اتاق خواب تخت آن است که با رعايت کردن استاندارد در طراحي آن مي توان يک بستر مناسب و آرامش بخش را براي افراد خانه قراهم ساخت .

از نکات مهم اتاق خواب مي توان به موارد زير اشاره کرد:
محل تخت خواب در يک اتاق خواب مي تواند اثر مهمي در احساس راحتي شخص داشته باشد ؛ علاوه بر دکوراسيون و مبلمان، يک فضاي راحت به جهت قرار گرفتن تخت خواب نيز بستگي دارد که اين سه حالت بايد در آن وجود داشته باشد:
1. بهتر است که سر در جهت شمال قرار گيرد.
2. مکان قرارگيري بايد با توجه به نور (ديد از پنجره به طرف ديگر داشته) .
3. ديد بايد به طرف درب اتاق باشد .
در جايي که بيش از يک تخت خواب قرار مي گيرد مکان جاي گيري آن ها در رابطه با يکديگر مهم است؛ چيدمان تخت خواب بر حسب آن که افراد : دوست ، برادر ، خواهر يا ميهمانند متفاوت و داراي اهميت مي باشد .

فضايي است که غالبا افراد خانه بيشتر وقت خود را در آن سپري مي کنند. اين فضا با توجه به نوع معماري خانه ممکن است با کاربري هاي ديگر مثل (اتاق تلويزيون) يکي باشد.

از نکاتي که بايد در انتخاب يا طراحي مبلمان اين قسمت در نظر گرفت مي توان به موارد زير اشاره کرد :
1. با توجه به اينکه اين مبلمان در اکثر ساعات شبانه روز مورد استفاده قرار مي گيرد بايد بسيار راحت بوده و از لحاظ ارگونومي به کمر ، گردن و پاها آسيب نرساند.

2. ارتفاع در نظر گرفته شده براي سطح نشيمن اين مبلمان بايد با سطح ميز تلويزيون و ارتفاع ميز جلوي آن هماهنگ باشد تا استفاده از آن را راحت تر کند.
3. وجود پشتي بلند يا قسمتي براي پشت سر لازم بوده تا براي استفاده طولاني به گردن آسيبي نرسد ، به عنوان مثال مي توان از مبلمان يک يا چند تکه تمام پارچه اي با دسته هاي نرم و تشکچه هاي حجيم استفاده کرد.

پذيرايي
اين فضا ملزم به رعايت دو خصوصيت مي باشد ؛ اول اينکه براي ميهمان فضايي راحت . گرم و صميمي ايجاد کند دوم اينکه به جهت احترامي که در همه جاي دنيا براي ميهمانان قائل مي شوند اين فضا بايد بسيار محترمانه و رسمي باشد.
با توجه به اينکه اين دو نکته با هم در تضاد مي باشند ، از تلفيق اين دو مورد مي توان اينگونه نتيجه گرفت که مبلمان پذيرايي در عين شکيل بودن و حفظ حالت رسمي بايد از نظر فرم و ساخت بسيار راحت باشند تا ميهمانان از نشستن به مدت نسبتا طولاني روي آن احساس خستگي نکنند.
منبع:
معماری داخلی