يك عدد اسمارت كيس ايپد ميني نو و استفاده نشده موجوده.
حتي يك دقيقه هم استفاده نشده و ايپد توش نرفته. براي كسي خريده شده بود كه تصميم گرفتم بهش ندم.
براي اييد ميني و ايپد ميني رتينا (ايپد ميني ٢) مناسبه.
كل بدنه چرمي هست.
قيمت فقط ٥٠ تومن
ميتونم حضوري در غرب و شمال تهران تحويل بدم. براي غير از اينم هزينه پست با خريدار.