سلام چطوری میتونم اطلاعات سیو یک بازیو حذف کنم؟ ییعنی از صفر شروع کنم؟
بازی مورد نطر : Clumsy Ninja