دوستان من همیشه با پر شدن کش و لگ زدن وهنگ کردن گوشی مواجه هستم تا حالا 2 بار ریستور کردم ولی فایده ای نداشت لطفا کمک کنید