سلام من 5s دارم
هر کاری میکنم iblacklist رو گوشیم کار نمیده
ورزن 7.0-5 کرک شدشم نصب کردم ولی ارور شماره 13 میده