سلام دوستان عزيز
چه طوري ميتونم كرديت هاي برنامه تكست مي رو كه ميتونيم باهاش به شماره هاي ايران هم زنگ بزنيم هك كنم؟
ايپد ٣ جيلبريك شده