چند ساعتی هست که iTunes مخ ما رو کار گرفته و یک اهنگ که با حرف "M" شروع میشه رو اولین اهنگ قرار داده.
اسم و تگ این اهنگ رو چند بار چک کردم و به ظاهر همه چی درسته ولی..
دوستان کسی چیزی به ذهنش میرسه که اشکال از کجاست؟


'