سلام دوستان.من 5s دارم بعد از اینکه جیلبرگ کردم عکسهام مثل قبل بر اساس زمان عکسبرداری دسته بندی نمیشه.چه باید بکنم تا درست بشه؟