سلام آیکون سیدیا پاک شده متاسفانه ifile هم روش نصب نکرده بودم مجددا جیلبریکش کردم بازم نیومد بعد فایل deb رو دانلود کردم که بریزم بازم متاسفانه پوشه var وجود ندارد لطفا کمکم کنید خیلی عجله دارم قرار هم هست برم مسافرت داخل یه تاپیک دیگه سوال کردم جوابی دریافت نکردم مجبور به زدن یه تاپیک شدم اینم بگم یک بار هم به نسخه فعلی با این برنامه ریستور SemiRestore7کردم اما بازم آیکون نیومد اما توییک های که نصب کرده بودم بودند اینم بگم تا این توییک رو حذف کردم این طوری شد اول که حذف نمیشد اومدم از سیدیا بیرون دیدم به به ایکون غیب کردم رفت این بود اون توییک