پس از اینکه دیروز آقای Kelly Evans توییت کردند که بازی FlapyBird در ماه آگوست باز خواهد گشت, امروز آقای Nguyen یک توییتی در صفحه اصلی خود منتشر کردند که خبر از این می دهد که یک بازی جدید از این فرد ارائه خواهد شد.
هنوز معلوم نیست که اسم این بازی چه می باشد و چه وقت منتشر خواهد شد اما آقای Nguyen می گویند:
من یک بازی در حال ساختن هستم که باعث می شود مردم بازی Flappy Bird را فراموش کنند
آقای Nguyen بر این باور است که هنگامی که این بازی را منتشر کند بقیه مردم بازی قبلی را فراموش کنند تا او احساس گناه نکند! (ایشان از اینکه مردم بیشتر وقت خود را صرف بازی Flappy Bird می کرد و مردم از کار خود باز می ماندن احساس گناه می کرد), این بازی بیشتر شبیه برادر خود می باشد یعنی گرافیک ساده و اعتیاد آور. که به شخصه فکر کنم که دوباره مردم به آن معتاد شده و دوباره او احساس گناه کند و باعث بشود که او بازی را از اپستور خارج کند!

منبع: iDownloadBlog