دوستان من بی تالک اخرین ورژن را دارم ولی مثل اندرویید نیست ک قابلیت نامریی شدن را داشته باشه یا اینکه منو فارسی هم نداره ولی اندرویید همه این چیزا رو داره نسخه ای نداره ک بشه خودمو نامریی کنم ک کسی پیدام نکنه ؟؟؟