گو شى ايفون ٥ جهت بازيابى اطلاعات ريستار كردم أما الآن بالا نمياد و در لود مونده صفحه سياه است ، جيلبريك هم شده لطفا واضح راهنمايي كنين خيلى حياطيه خواهش ميكنم فورى