به یک نفر برنامه‌نویس حرفه‌ای و مسلط ios نیازمندیم.
شرایط کار به صورت حضوری یا غیرحضوری فراهم هستش.

واجدین شرایط برای گرفتن توضیحات تکمیلی با ایمیل p.r.kazemi66@gmail.comتماس بگیرند