سلام بر دوستان
بنده یدونه آیفون 4 می خوام به 7.1 ریستور کنم ولی به مشکله عجیبی بر خوردم اونم اینه که ریستور تقریبا تا مراحل آخری می ره ولی یکدفعه وسط ریستور error 3194 می ده هر کاری کردم نشد لطفا از اساتید خواهش می کنم که کمک کنند