سلام
من از طریق سیری درخواست ارسال message رو می کنم، طفلکی میفهمه و می‌فرسته ولی دلیور نمی‌شه!؟
اشکال کار کجاس؟
راستی یه سوال دیگه: چرا من 5اس دارم و هر بار بعد از یک سوال باید دوباره دکمه میکروفن سیری رو روشن کنم. ایا راهی هست که خودش روشن بمونه؟

ممنون