سلام
با گوشی کار میکردم و در حال پاک کردن آهنگ بودم
میخواستم با آیتیونز آهنگ بریزم دوباره
چندبار از برنامه انداخت بیرون از برنامه موزیک
گوشی رو خاموش روشن کردم
روشن که شد پایین صفحه صفحه پر پر میزنه
زمین هم اصلا نیوفتاده
یهو این اتفاق افتاد
راهنمایی کنید
چیکار کنم ؟
آی او اس 7.1