چرا ایتیونز آهنگ ها و ویدیو ها رو سینک نمیکنه؟
iphone 4-ios 7.0.6