سلام

پنجره دهم یا بیش از ۳ سال سابقه در زمینه اپلیکیشن نوبسی موبابل اکنون به دنبال تکمیل تیم فنی خود می باشد.

ما شرایط بسیار ویژه ای برای افراد متخصص، ساعی و مسئولیت پذیر که تمایل به همکاری در قالب پاره وقت، تمام وقت و یا پروژه ای را دارند، فراهم کرده ایم.

شرایط جذب :

۱-۲ اپلیکشن نهایی شده

تسلط به محیط Xcode

آشنایی با زبان برنامه نویسی C یاترجیحا Objective-C

آشنایی با مفاهیم شی گرایی

آشنایی با Design Patterns

روحیه کار تیمی
ارسال رزومه به vacancy@TenthWindow.com

با تشکر