سلام.کل فایل privacy پاک شده چه جوری برش گردونیم ؟