سلام من ده تا برنامه واسه ايفونم خريدم و نصب كردم ديشب كه يه برنامه ديگه خريدم وخواستم از سيديا تصب كنم ايراد گرفت كه بايد اكانت هاي قبلي رو ساين ات كنم اگه كسي ميدونه ميشه بگه بايد چيكار كنم