سلام ،من یک مشکل دارم با سایدیا که نمیتوونم توییک نصب کنم هرچی نصب میکنم Error میده... .
(var/bin/dpkg error (100