سلام كسى هست csr racing بازى كنه ؟
من بهضى فايل هام پاك شده بازى اجرا نميكنه،
ميخواستم اگه بشه از فايل هاش برام يه كپى بگيره