سلام دوستان
من یک آپلیکیشن ساختم میخواهم در آپستور قرارش بدهم
ولی دیویلوپر نیستم

آیا یکی هست اینجا بهم کمک بکند تا بزاریمش آپستور؟ اپلیکیشنم دکشنری هستش

آیا میتوانم قیمت دلخواه را بزارم روش؟ اگە قیمت بزارم پول برمیگردە بە حساب کی ؟
من چجوری میتوانم از اون پول سود ببرم ؟

خیلی ممنون از جوابتون