سلام دوستان
من نمیتونم ویچت رو باز کنم
*****ه
کارس هست که بشه انجام داد و از نرم افزار استفاده کرد