من از کجا بفهمم جواب سوال من را دادید اخه زیاد اشنا نیستم تازه عضو شدم