لفا برنامه C++ Programming Language را قرار بدید کرک شده البته نسخه کامل باشه نیازی نباشه که App Purchases را بخریم