سلام ميخوام عكسهام رو براي آيپد ريسايز كنم كه رزولوشين عكس رو تغيير بده واز عكس قسمتي رو حذف نكنم.كدوم برنامه رو پيشنهاد ميدين؟