سلام برای ریستور کردن میتونم از freegate استفاده کنم؟؟