یه گوشی لاک فکتوری دارم با بیس باند5.16.08 و فریمور 5.1.1هر چه می خوام انتنشو بیارم بالا نمی تونم از اولترا سنو و اولترا اسنو فیکسر هم استفاده کردم ولی انتن بالا نیومد گوشیم 3gsهستش