سلام تازگی ها هرچی نرم افزار نصب میکنم رو گوشیم لوگوی ابتداییبرنامه رو نشون میده ولی بعد میپره بیرون
مشکل کجاس؟
ممنون