سلام
آیفونم 5
شارژ نمیکنه سیم کابلشم عوض کردم بازم نشد دادم تعمیرکردن دوباره خراب شد وشاژ نکرد
بخاطره خدا کمکم کنید کلافه شدم
زده بسرم بفروشمش