سلام دوستان
چند شب پیش گوشی رو به 6.1.3 ریستور و جلبریک ناپایدار کردم و گوشی بدون مشکل کار میکنه
فقط هر کی بهم زنگ میزنه گاهی اوقات اسمشو میننویسه و گاهی مینویسه unknown

تو پیام ها ته متن پیام میاد نه اسم شخصی که پیام رو ارسال کرده و میزنه unknown