سلام
من یه ایفون ۵ رو میخوام به ورژن ۷ ریستور کنم که ارور ۱۶۶۹ میده

ایتوزنم ۱۱.۱.۱ هست

تو نت سرچ کردم که ایتونز و ببرین ۱۱.۰.۵ اینکارو کردم بازم نشد!!