اساتید یه 3جی اس 8گیگ واسم از امریکا اوردن بخاطر اینکه مشکل بیس باند پیدا نکنه انلاک فکتوریش کردم حالا ریستور میکنمش میزنه انلاک شده ولی انتن searching میمونه بعد چند دقیقه میشه no service