با سلام ممنونم از راهنمايي كه فرموده بوديد ولي در قسمتcard details نميدونم چه شماره كارت و كدي را بايد وارد كنم و در قسمت itunes gift كد ميخواد از راهنمايي شما بي نهايت سپاسگزارم