سلام

آیا کسی از داستانه infinity blade 3 خبر داره ؟
انگلیسیش در حدی نیست که من بفهمم .
فک میکنم مطلب جالبی باشه اگه کسی یه توضیحه مختصری زحمت بکشه بده ( البته نه خیلی هم مختصر )