سلام به همه،من حدود ۱ ماه که ایفون ۵ گرفتم ولی با هاش که عکس میگیرم عکسا تاره باید بیام بیرون بعد دوباره برم تو تا دوباره بشه عکس و فیلم شفاف گرفت،توی شب بدن نور این حالت زیاد پیش میاد باز تو روز کمتره.......
یعنی بعد ۱ ماه دوربینم مشکل خورده؟!؟!؟!.