سلام دوستان!
به تازگی توئیک در سیدیا منتشر شده که میشه برنامه واتس اپ را بصورت کامل مدریت کرد!
اسک تیم برنامه WAprivacy است.کسی سورسی را میشناسه که کرک این برنامه را داشته باشه؟!
من هر سورسی را که گشتم نداست این توئیک را متاسفانه نداشت ...