من نرم افزار applockerرو خریداری کردم ولی نصب نمیشه