درود بر دوستان و مديران عزيز
خواهش ميكنم اگر برنامه يي ميتونيم داشته باشيم كه فونتهاي فارسي مثل تيتر و زر و الهام و ... رو توي آيپدمون بكار بگيريم معرفي كنيد. بابا زشته.. اندرويد داره اين اپل قدرتمند نداره؟
سپاس اگر معرفي كنيد


God is with me...