با سلام
هنگام سینک کردن ایپد به مشکل بر میخورم . هنگامی که سینک را انتخاب میکنم قدم اول از 3 قدم اجرا میشود و لی 2 قدم بعدی اجرا نمیشوند و بدون هیچ خطایی باز میایستد .
این کار هنگام کار با itunes پیش میاید . با برنامه ای مثل itools مشکلی ندارد و میتونم برنامه هام رو سینک کنم .
حتی ویندوز و خود ایتونز رو هم دوباره ریختم ولی مشکل پا برجاست ؟

مشکل از کجا میتونه باشه