با سلام یک آیفون 5 برام اومده که بعد از چند تماس صدای رفت و برگشت از کار میفته. حتی رو حالت آیفون و یا با هندزفری هم صدای رفت و برگشت نداره. نرم افزاری هم نیست همه کاری کردم... اساتید کککمممکک